به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان، آخرین جلسه بررسی و تدوین آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان در محل اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در حضور زیاست محترم این اداره برگزار گردید .

مطابق روال معمول این جلسات در ابتدای جلسه گزارشی از عملکرد انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان در سال جدید توسط آقای دکتر فرهاد حکیمانه رییس انجمن صنفی ارائه گردید. براساس این گزارش از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 220 نسخه از قرارداد همکاران درمحل انجمن منعقد گردیده که این روش با الزام ارائه تسویه حساب سال قبل همکاران توسط کارفرمایان و همچنین بررسی و انطباق بیمه لحاظ شده جهت همکاران منطبق با شرایط و قوانین موجود و رفع مشکلات و ایرادات در این زمیته همراه بوده است .

در ادامه رییس انجمن با اشاره به انجام چند مورد کارآموی مطابق معرفی اداره کل و اجرای کامل آن و اجرای کارگاههای آموزشی ویژه همکاران شهرستان اصفهان بر لزوم پیگیری و اجرای جلسات فصلی توجیهی جهت همکاران تاکید نمود.

در ادامه آقای دکتر خامسی ریاست محترم اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به لزوم اجرای کارآموزی و بازآموزی جهت همکاران شاغل و یا جویای اشتغال در رده مسئولیت فنی و نظارت بهداشتی بر لزوم اجرای آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب و مدون مورد تایید از ابتدای پانزدهم مرداد ماه 97 تاکید نمود به نحوی که افراد جویای کار در کل استان اصفهان با مراجعه به انجمن صنفی مراحل اشتغال را انجام داده و به نحو مقتضی و ممکن مراحل توسط انجمن انجام گیرد .

این جلسه با مصوب نمودن آیین نامه مذکور و برنامه اجرایی دو جلسه تخصصی ویژه گوشت سفید و قرمز در آبان ماه 97 به پایان رسید .

توسط admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *