ماه: آذر ۱۳۹۸

راهکاری در جهت بهبود جایگاه مسئولان فنی و بهداشتی ودستیاران بهداشتی / ثبت کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران کشور

با توجه به تکمیل ثبت قانونی کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران کشور مراحل تشکیل جلسات ابتدایی و رای گیری تشکیل هیات رییسه به شرح زیر می باشد.…