ماه: مهر ۱۴۰۰

دیدار رئیس و اعضای انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان با مدیر کل دامپزشکی استان

دکتر حکیمانه و همراهان با حضور در محل اداره کل دامپزشکی استان با دکتر موحدی دیدار و ضمن تبریک روز ملی دامپزشکی، پیرامون موضوعات مختلف حوزه دامپزشکی و مشکلات اخیر…