ماه: مرداد ۱۳۹۷

طرح نظارت بهداشتی عید قربان توسط اعضای انجمن صنفی در شهرستان اصفهان / فراخوان ثبت نام جهت شرکت در طرح نظارتی عید قربان

اطلاعیه شماره ۲ عید قربان . به اطلاع همکاران می رساند عزیزانی که قصد مشارکت در بحث نظارت بهداشتی بر کشتار ویژه عید قربان را دارند حداکثر تا تاریخ ۹۷/۵/۱۸…

فراخوان طرح ویژه نظارت بهداشتی همراه با هدیه / دعوت از همکاران استان اصفهان در طراحی پوسترهای عید قربان

با توجه به در پیش بودن عید قربان ونظارت بهداشتی بر نذورات، شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان قصد دارد طراحی پوسترهای مربوطه را با اهدای جایزه ای نفیس به مسابقه بگذارد…