نتایج هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره وبازرس انجمن صنفی

قابل توجه همکاران محترمدر تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی مسولین فنی وناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان برگزارگردیدووفق دستور العمل اجرایی اداره کل تعاون ،کار…

اسامی کاندیدهای هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی مسولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان

قابل توجه همکاران محترم اسامی کاندیدهای هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی مسولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان در انتخابات دوشنبه 25 مهرماه ۱۴۰۱ اسامی به ترتیب حروف…

دیدار رئیس و اعضای انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان با مدیر کل دامپزشکی استان

دکتر حکیمانه و همراهان با حضور در محل اداره کل دامپزشکی استان با دکتر موحدی دیدار و ضمن تبریک روز ملی دامپزشکی، پیرامون موضوعات مختلف حوزه دامپزشکی و مشکلات اخیر…