ماه: خرداد ۱۳۹۷

همراهی و پیگیری اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در احقاق حقوق اعضا / نامه سپاس انجمن صنفی به سازمان دامپزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان با توجه به پیگیری و همراهی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در خصوص تعیین وضعیت شمول…

ابلاغ جدول حقوق و مزایای مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی / آغاز انعقاد قراردادها در انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان انعقاد قرارداد مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی استان اصفهان مطابق جداول پیوست از تاریخ هیجدهم اردیبهشت…

گوشت قرمز و دغدغه ابتلا به سرطانهای دستگاه گوارش / مقاله تحقیقی سازمان بهداشت جهانی در ارتباط سرطان و گوشت قرمز

مقاله ای که در ادامه تقدیم می گردد، یک مقاله تحقیقی منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی در اکتبر 2015 است که، به شکل پرسش و پاسخ درباره سرطان ناشی…