امکان ارتباط بیماری مولتیپل اسکلروزیس MS  در انسان با زهرابه (تراوشات عوامل بیماریزا) ناشی از بیماری گوسفند

امکان ارتباط بیماری مولتیپل اسکلروزیس MS  در انسان با زهرابه  ناشی از بیماری گوسفند، عنوان تحقیقی جدید در دانشگاه اکستر انگلستان است .

زهرابه ETX، زهرابه ای است که توسط باکتری Clostridium perfringens  در روده گوسفند تولید می گردد و این باکتری عامل بیماری انتروتوکسمی Enterotoxaemia در گوسفندان است .

طی تحقیقی که توسط دانشگاه اکستر و مرکز علمی تحقیقات MS انجام شده است و در تاریخ 23 آوریل 2018 منتشر گردیده است، افرادی که مبتلا به MS هستند نسبت به افراد دیگر دارای آنتی بادی هایی علیه زهرابه اپسیلون یا ETX در خون خود هستند و ازاین رو این محققین معتقدند که ممکن است برخی از این افراد زمانی در معرض زهرابه باکتری مذکور قرار گرفته اند.

باکتری مذکور علاوه بر بدن گوسفندان میتلا به بیماری انتروتوکسمی می تواند در روده حیوانات دیگر و حتی در خاک وجود داشته باشد .

پروفسور ریک تیتبال، از دانشگاه اکستر معتقد است که بین وجود آنتی بادی زهرابه اپسیلون و MS ارتباطی وجود دارد.ولی در عیت حال می افزاید که : ” هنوزعلل  بروز بیماری MS مشخص و معین نگردیده است و هرچند ممکن است که این سم نقش مهمی در بروز بیماری داشته باشد، ولی هنوز برای قضاوت تا تکمیل تحقیقات و اثبات موضوع زود است. در حال حاضر تحقیقات بیشتری لازم است تا بدانیم که چگونه این زهرابه ممکن است در MS نقش دارد و آیا ممکن است این یافته ها به توسعه یافته ها در آزمایشات تشخیص و درمان بینجامد.”

محققان دانشگاه اکستر توانسته اند در تعدادی از مبتلایان به MS در آمریکا پادتن زهرابه اپسیلون را مشابه نمونه های بیمار در انگلستان جداسازی نمایند.

دمیلین شدن توسط MS. بافت رنگی  چندین ماکروفاژ در ناحیه ضایعه را نشان می دهد

دمیلین شدن توسط MS. بافت رنگی CD68 چندین ماکروفاژ در ناحیه ضایعه را نشان می دهد.

در دو روش تحقیقی مختلف، در  43٪ از بیماران مبتلا به MS پادتن زهرابه اپسیلون در مقایسه با 16٪ افراد در گروه کنترل یافت گردیده است.

سیمون اسلاتر مدیر مرکز مطالعات MS بیان می دارد که “شواهد رو به گسترشی مبنی بر ارتباط MS و ETX به دست آمده است، و ما مطمئن هستیم که این یافته های مهم می تواند نقش به سزایی در دستیابی به روشهایی باشد که بتوان آستانه پاسخ به درمان  را در بین مبتلایان بهبود بخشید.”

وی در ادامه عنوان می کند که : ” اگر ارتباط بین زهرابه اپسیلون و بروز MS اثبات گردد، می توان به این نکته خوشبین بود که واکسیناسیون می تواند بعنوان یک درمان مؤثر برای جلوگیری از گسترش بیماری یا درمانی برای مراحل اولیه بیماری استفاده گردد. البته نبایستی فراموش نمودکه هر چندارتباط با زهرابه اپسیلون قویا شناخته شده است ولی تا کنون  به هیچ واکسن انسانی دست نیافته ایم.”

این تحقیق توسط مرکز تحقیقاتMS  و موسسه ملی تحقیقات بهداشتی اکستر تأمین مالی شده است و نمونه هایی برای تحقیق توسط مرکز بهداشت بارتس(Barts Health NHS Trust)،امپریال کالج لندن (Imperial College London) و دانشکده پزشکی دانشگاه  اکستر(University of Exeter Medical School) ارائه شده است.

مقاله مذکور در مجله علمی مولتیپل اسکلروزیس (Multiple Sclerosis Journal) تحت عنوان “شواهد ارتباط زهرابه اپسیلون باکتری Clostridium perfringens با ابتلا به MS” موجود است. عنوان انگلیسی مقاله مذکور “Evidence of Clostridium perfringens epsilon toxin associated with multiple sclerosis.” می باشد.

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1352458518767327

توسط admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *