دکتر رفیعی پور در دیدار نمایندگان انجنهای صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به نقش دامپزشکی در بهبود شرایط بهداشتی جامعه و بالابردن بازده تلاش نیروهای حاکمیتی دامپزشکی در نظارت بر عملکرد سطوح مختلف تولید و عرضه فرآورده های با منشاء دامی، نقش مسئولین و ناظرین بهداشتی دامپزشکی را دارای اهمیت دانسته و بهبود شرایط کاری را از اهم برنامه های سازمان دامپزشکی در دور جدید و البته در جهت وفاق، همدلی و همراهی انجمنهای ذیربط و سازمان دامپزشکی دانست .

با توجه به هماهنگی و دعوت انجام گرفته، جلسه هم اندیشی ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور و نمایندگان انجمنهای صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی کل کشور در تاریخ دهم بهمن ماد یکهزار و سیصد و نود وشش در محل دفتر ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور با حضور دکتر علیرضا رفیعی پور ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور و دکتر علی صفر ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور برگزار گردید .
در این دیدار نمایندگان انجمنهای صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استانهای، اصفهان، کردستان، تهران، آذربایجان، مازندران، خراسان رضوی، گلستان و یزد حضور داشتند که از طرف هیئت رییسه انجمن صنفی استان اصفهان و به نمایندگی، آقایان دکتر حسن نصر نایب رییس انجمن، مهندس عباس حسینی دبیر انجمن و دکتر کامران شماعی مدیر روابط عمومی انجمن حضور داشتند .
در ابتدای جلسه، نمایندگان انجمن ها به رئوس مطالب و تبیین شرایط و نیازها و مشکلات حوزه نظارت بهداشتی و عملیاتی همکاران پرداختند، که از نکات بارز ذکر شده میتوان به جایگاه و شرایط کاری و لزوم تعیین تکلیف و اجرای آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، اشاره نمود .
در این دیدار، نمایندگان انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی استان اصفهان، با اشاره به عدم وجود یک تعریف مناسب و شایسته دامپزشک و دامپزشکی در سطح جامعه، لزوم حرکت و ورود سازمان دامپزشکی کشور، بعنوان بالاترین مرجع و متولی دامپزشکی در کشور، جهت تغییر جایگاه دامپزشکی در بین انظارعموم جامعه متذکر گردیده و این مهم را در راستای بهبود جایگاه فعالین این حوزه دانستند، به نحوی که با شناخت جامعه بر لزوم وجود مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی بعنوان پاسداران نظام سلامت، این مهم در افزایش اقبال عمومی به مراکز تولید و عرضه دارای نظارت بهداشتی مستقیم موثر بوده و البته این امر نیازمند برخورد قاطع با مراکزی است که بدون نظارت فعالین مرتبط با نظارت بهداشتی اقدام به عرضه می نمایند ( مانند فروش شیر خام در فروشگاهها ) .
در بعد اشتغال و اهمیت جایگاه مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی نماینده انجمن صنفی اصفهان با اشاره به گزارشهای عملکرد دوره ای سازمان دامپزشکی کشور در رسانه ها، ذکر عملکرد همکاران غیر دولتی در رسیدن به این پیروزی ها را از اهم مسایلی دانست که متاسفانه اکثرا مهجور می ماند و ایجاد راهکارهای راهبردی در سمت و سوی اشتغال و تامین شرایط تداوم اشتغال دراستمرار فعالیت در جهت مطامع و دستورالعملهای بهداشتی را نیاز سازمان در نیل به ایت اهداف ذکر نمود .
از رئوس مطالب دیگر نمایندگان انجمنهای صنفی می توان به موارد زیر اشاره کرد
– اهمیت ایجاد وحدت رویه در اجرای دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور توسط ادرات کل استانها و شبکه های دامپزشکی کشور در جهت بهبود جایگاه حاکمیتی دامپزشکی کشور و اقتدار مسئولین و ناظرین بهداشتی دامپزشکی .
– لزوم بازنگری، تدوین و ابلاغ شرح وظایف و دستورالعملهای نظارت بهداشتی به تفکیک واحدهای تولیدی، با توجه به افزایش کارگاههای تولیدی و صنایع وابسته به فراورده های دامی در کشور و به تبع آن افزایش شاغلین در مسئولیت و نظارت بهداشتی .
– بررسی، تدوین و ابلاغ دستورالعملی در جهت سطح بندی واحدهای تولیدی کشور توسط سازمان دامپزشکی در جهت بهبود شناسایی و به کار گیری مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی و نظارت بر فعالیت کارگاهها .
– ایجاد ارتباط و همکاری و بهبود شرایط در جهت وفاق و همدلی کامل شبکه های دامپزشکی بعنوان عوامل ضمانت اجرای دستورالعملهای سازمان دامپزشکی در کل کشور .
– تشکیل و اجرای همایشهای کاربردی و مشترک در جهت آشنایی فعالین بخش خصوصی و دولتی با دستورالعملهای نظارتی و ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین در کل کشور .
– ورود سازمان دامپزشکی کشور با قاطعیت در خصوص روند فزاینده و مشکل ساز پذیرش و تربیت دانشجویان در رسته های مختلف دامپزشکی کشور و ارائه نظریات کارشناسی در این خصوص در جهت بهبود شرایط .
– نظارت و دقت بیشتر در اجرا و تشکیل هماهنگ و منظم کمیته های هماهنگی ماده 19 در سراسر کشور .
در ادامه این دیدار دکتر ماکنعلی معاونت بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به قانون دامپزشکی کشور آن را قانونی مستدل و اجرایی ذکر نمود که بخش اعظمی از نیازهای دامپزشکی از نظر قانونی را برطرف نموده و تامین کننده نیاز سازمان در ارجاع قانونی دستورالعملهاست و از این رو با عنایت به این قانون و قوانین بالادستی چون برنامه های توسعه و … و رویکرد جدید سازمان دامپزشکی، سیاست سازمان را در حیطه نظارت بهداشتی بر سه محور عمده ذیل مبتنی دانست :
– تبیین، تدوین و ابلاغ شرح وظایف مسئولین و صاحبان حرف، مشاغل و کارگاههای تولیدی مرتبط با فرآورده های دامی.
– نگرش ویژه به مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی بعنوان نیروهای اجرایی سازمان دامپزشکی کشور و فرآیندی در حال اجرا و لحاظ نمودن شرایط ویژه به جهت پیچیدگی ساختاری این نظام نظارتی .
– ایجاد ارتباط و هم اندیشی مستقیم و مداوم بین سازمان و انجمنهای صنفی بعنوان دو نیروی فعال در بخش نظارتی از جهت بهبود شرایط اجرایی نظارت و اشتغال همکاران در سمت و سوی بهبود جایگاه مسئولیت بهداشتی از نظر حفظ شان، هویت و استقلال فعالین این حوزه .
دکتر ماکنعلی در ادامه دستیابی حداکثری به این اهداف را مستلزم برنامه ریزی مدون و نیازمند یک حرکت بلند مدت دانست که از مهمترین آنها تشکیل جلسه ای مشترک با نمایندگان انجمنهای صنفی کل کشور در آینده نزدیک است .البته از دیگر حرکات در حال اجرا به گفته معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، بازنگری در دستورالعملهای موازی سازمان و البته تدوین شرح وظایفی تخصصی و عملگرا برای حوزه های مختلف نظارت بهداشتی می باشد .
در پایان این دیدار دکتر رفیعی پور به ارائه نظرات ریاست سازمان در خصوص سخنان نمایندگان انجمنهای صنفی و تبیین خط مشی سازمان در دوره جدید پرداخت .
ایشان در خصوص محور سخنان دکتر ماکنعلی با تایید اهمیت اجرایی شدن این تصمیمات، عزم سازمان در اجرایی شدن فعالیت در محورهای گفته شده را راسخ دانست  و با عنایت به همزمانی دیدار انجمنهای صنفی کشوربا ریاست سازمان دامپزشکی و نشست مشترک خبری رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور و سازمان دامپزشکی بعنوان سازمانهای دولتی و غیردولتی گسترده کشوری در حوزه دامپزشکی، در یک روز را نشانه عزم سازمان در همکاری، همدلی و هم اندیشی سازمانی دولتی با سازمانهای غیردولتی مرتبط، دانست و این نوع هماوایی را در میان سازمانهای دولتی از نظر حدوث و تکرار مثال زدنی ذکر نمود .
از نظر جایگاه دامپزشکی در کشور با اشاره به ایجاد شرایط جدید در کشور به ویژه در زمینه صادرات و واردات محصولا ت بامنشا دامی به ویژه گسترده شدن فعالیتها در صادرات فراورده های دامی افزایش شان و اهمیت جایگاه دامپزشکی در بهبود شرایط مترتب بر این فعالیتها در بین سازمانهای مختلف حاکمیتی چشمگیر دانسته و البته بهبود آن را در تداوم همدلی و همفکری کلیه فعالین حوزه دامپزشکی دانست .
دکتر رفیعی پور با اشاره به قوانین متعددی که نقش سازمان دامپزشکی کشور در آن پررنگ است، مانند ماده 34 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، رویکرد سازمان را در سمت و سوی ابلاغ و تدوین آیین نامه هایی دانست که به نوعی علاوه بر رعایت شان نظارت و نقش حاکمیتی سازمان در به کارگیری نیروهای نظارتی، بتواند از عرصه تولید نیز بعنوان جبهه کار و اشتغال به نحو احسن حمایت نموده که البته این حمایت در تضاذ با نقش نظارتی بر اصول بهداشتی و رعایت دستورالعملهای سازمانی نبوده و به نوعی در سمت و سوی بهبود شرایط کار و البته افزایش شان ناظرین بهداشتی خواهد بود .
در ادامه ایشان با اشاره به موفقیت برخی شهرستانها و ادارات کل استانها و انجمنهای موفق صنفی کشور در اجرای قوانین مرتبط با اشتغال و بویژه ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی الگو گیری از این استانها را جهت تعمیم به کل کشور و البته با لحاظ نمودن شرایط استانها و به نوعی بومی نمودن روشها را مهم دانست .
این نشست با صلوات بر پیامبر خاتم و خاندان پاکش پس از حدود 4 ساعت تبادل نظر پایان یافت .

 

 

توسط admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *