دسته: اخبار انجمن

نتایج هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره وبازرس انجمن صنفی

قابل توجه همکاران محترمدر تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی مسولین فنی وناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان برگزارگردیدووفق دستور العمل اجرایی اداره کل تعاون ،کار…

اسامی کاندیدهای هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی مسولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان

قابل توجه همکاران محترم اسامی کاندیدهای هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی مسولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان در انتخابات دوشنبه 25 مهرماه ۱۴۰۱ اسامی به ترتیب حروف…