«دکتر سید‌رضا موسوی» به عنوان سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اصفهان منصوب شد.

دوازدهمین تغییر در مدیران کل دامپزشکی استان‌ها:«دکتر سید‌رضا موسوی» به عنوان سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اصفهان منصوب شددر این مراسم با اهدای لوح سپاس به «دکتر شهرام موحدی» و…

قابل توجه همکاران محترم

باستناد ماده۱۳۱ قانون کارو ایین نامه مصوب ۱۳۸۹/۸/۳ هیات وزیران وبه موجب جلسه های مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵ مجمع عمومی و۱۴/۰۱/۸/۱ هیات مدیره و نامه مورخ ۱۴۰۱/۸/۵اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی…

اسامی کاندیدهای هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی مسولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان

قابل توجه همکاران محترم اسامی کاندیدهای هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی مسولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان در انتخابات دوشنبه 25 مهرماه ۱۴۰۱ اسامی به ترتیب حروف…