دوره ساماندهی کارآموزی-کارورزی و قضاوت در کشتارگاه های طیور

برگزاری دوره ساماندهی کارآموزی-کارورزی و قضاوت در کشتارگاه های طیور (ویژه تیم بهداشتی کلیه کشتارگاه های طیور استان اصفهان) به استحضار مسئولین و ناظرین بهداشتی…

بیشتر بخوانید دوره ساماندهی کارآموزی-کارورزی و قضاوت در کشتارگاه های طیور