لینکس یا کاراکال مسئله این است / عزم خبرگزاریها و سایتها در استفاده از نام صحیح سیاهگوش و وشق بر اساس مستندات

در اقدامی هماهنگ خبرگزاریهای تسنیم، تابناک، مهر و فارس و در راستای اطلاع‌رسانی صحیح به مخاطبان و به منظور ابهام‌زدایی و جلوگیری از ادامه اشتباهات…

بیشتر بخوانید لینکس یا کاراکال مسئله این است / عزم خبرگزاریها و سایتها در استفاده از نام صحیح سیاهگوش و وشق بر اساس مستندات