آغاز فرآیند انعقاد قراردادهای همکاران

با درود به همکاران عزیز با توجه به آغاز روند ثبت و انعقاد قراردادهای مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی عضو انجمن، باستحضار می رسانند…

بیشتر بخوانید آغاز فرآیند انعقاد قراردادهای همکاران