امکان استفاده از گوشت طیور آزمایشگاهی جدی تر شد!

امکان بهره گیری از گوشتهای تولیدی در آزمایشگاهها روز به روز جدی تر میشود . در آخرین تحولات نشریه مرکل صبح امروز با انتشار مقاله…

بیشتر بخوانید امکان استفاده از گوشت طیور آزمایشگاهی جدی تر شد!