نقش دامپزشکی در توسعه پایدار به قصد بهبود زندگی، امنیت غذایی و ایمنی مواد غذایی / آخرین شنبه آوریل روز جهانی دامپزشکی

طبق رسم هرساله آخرین شنبه آوریل بعنوان روز جهانی دامپزشکی خوانده می شود . امسال نیز روز شنبه ۲۸ آوریل ۲۰۱۸ مصادف با هشتم اردیبهشت…

بیشتر بخوانید نقش دامپزشکی در توسعه پایدار به قصد بهبود زندگی، امنیت غذایی و ایمنی مواد غذایی / آخرین شنبه آوریل روز جهانی دامپزشکی