آمادگی همیشگی ۳۶۰۰۰ عضو خانواده دامپزشکی در بخش دولتی و خصوصی در جهت حفظ جان و مال مردم / برنامه تلویزیونی صبح بخیر ایران با حضور دکتر رفیعی پور

در صبح روز چهارشنبه دوم اسفندماه در برنامه صبح بخیر ایران یکی از آیتم های این برنامه به مصاحبه با دکتر رفیعی پور ریاست محترم…

بیشتر بخوانید آمادگی همیشگی ۳۶۰۰۰ عضو خانواده دامپزشکی در بخش دولتی و خصوصی در جهت حفظ جان و مال مردم / برنامه تلویزیونی صبح بخیر ایران با حضور دکتر رفیعی پور