فراخوان ثبت نام کنندگان مراسم جشن روزجهانی دامپزشک جهت تحویل کارت ورود

قابل توجه همکارانی که جهت شرکت در مراسم جشن روز جهانی دامپزشک از طریق مبادی اعلام شده ثبت نام نموده اند با توجه به پایان…

بیشتر بخوانید فراخوان ثبت نام کنندگان مراسم جشن روزجهانی دامپزشک جهت تحویل کارت ورود