عنبر نسارا جایگاهی در طب سنتی و پزشکی نوین ندارد

در باور عامه برخی خواص درمانی برای مدفوع یا پشگل یا سرگین الاغ ماده  (Donkey Dung) که در اصلاح  عوام “عنبر نسارا”  یا “عنبر نصاری”…

بیشتر بخوانید عنبر نسارا جایگاهی در طب سنتی و پزشکی نوین ندارد