برخورد با متخلفینی که مرگ را برای حیات وحش رقم می زنند / مصاحبه با فعال محیط زیست و حیات وحش

خبر کوتاه بود، ولی مایوس کننده،نگران کننده و البته سرشار از درد و غم . خبر به نقل از ایلنا شیراز : ۲۷ پهله پرنده…

بیشتر بخوانید برخورد با متخلفینی که مرگ را برای حیات وحش رقم می زنند / مصاحبه با فعال محیط زیست و حیات وحش