حاشیه ای که متن را تحت الشعاع قرار داد / آخرین جلسه ماهیانه انجمن صنفی در سالجاری .

آخرین جلسه ماهیانه اعضای انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی استان اصفهان در روز یکشنبه با حضور همکاران برگزار گردید. این جلسه با سخنرانی…

بیشتر بخوانید حاشیه ای که متن را تحت الشعاع قرار داد / آخرین جلسه ماهیانه انجمن صنفی در سالجاری .