همه چیز درباره تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

تب هموراژیک کریمه کنگو  یکی از تب های خونریزی دهنده ویروسی است که در اصل مربوط به حیوا نا ت می شود، ولی موارد تک…

بیشتر بخوانید همه چیز درباره تب خونریزی دهنده کریمه کنگو