به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان انعقاد قرارداد مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی استان اصفهان مطابق جداول پیوست از تاریخ هیجدهم اردیبهشت ماه 97 آغاز می گردد .

 

همکاران محترم جهت انعقاد قرارداد به جداول زمان بندی و روند طی مراحل مندرج در جدول مربوطه توجه نمایند تا به اطاله زمان و هدر رفتن وقت همکاران و مراجعین نینجامد .

مطابق زمان بندی منطبق با مراکز فعالیت، تاریخ مراجعه همکاران جهت انعقاد قرارداد به شرح زیر می باشد.
ساعت مراجعه به دفتر انجمن 9 تا 12 روزهای ذکر شده می باشد.

1397/2/18 – همکاران فعال در سردخانه ها و مراکز جمع آوری شیر و عسل
1397/2/22 – مراکز تولید خوراک دام و تبدیل ضایعات
1395/2/25 – مراکز بسته بندی گوشت قرمز و سفید و مراکز تهیه و آماده سازی فرآورده های خام دامی مرتبط
1397/2/27 – مراکز توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی
1397/2/30 – کشتارگاههای دام و میادین توزیع دام
1397/3/1 – مراکز پرورش و نگهداری دام و طیور
1397/3/6 – کشتارگاه های طیور

* همکاران در هنگام مراجعه به مدارک مورد نیاز و روند اجرای انعقاد قرارداد که ضمیمه این آگهی است توجه نمایند .
** همکارانی که مشمول جابجایی می باشند در درصورت لزوم شامل زمانبندی نمی گردند.
*** روند مراجعه مطابق دیاگرام ضمیمه می باشد

مراجعین محترم چنانچه ذکر گردید پس از تکمیل مدراک و طی مراحل مراجعه نمایند تا موجب هدر رفت وقت نگردد.

مدارک مورد نیاز به شرح زیر می باشد .

در مرحله اول همکاران با هماهنگی شبکه های دامپزشکی شهرستان و مراجعه با اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان نسبت به دریافت معرفی نامه جهت عقد قرارداد اقدام نموده و سپس با در دست داشتن معرفینامه و مدارک زیر به دفتر انجمن صنفی مراجعه نمایند .
1- معرفی نامه اداره کل.
2- کلیه مدارک شناسایی و سجلی همکاران شامل کپی شناسنامه و کارت ملی، مدارک خدمت نظام وظیفه برادران جهت همکارانی که مدارک شناسایی راقبلا اراده ننموده اند .
3- اصل و کپی دفترچه بیمه که به فعالیت همکار در محل موردنظر جهت انعقاد قرارداد دلالت دارد (جهت همکارانی که جهت قرارداد با محل اشتغال پیشین خود مراجعه می نمایند).
4- تسویه حساب کامل با مرکز محل فعالیت معرفی شده جهت انعقاد قرارداد و یا تسویه حساب همکار قبلی در صورتیکه قرارداد پیشین با مرکز مورد نظر با همکاران دیگر منعقد بوده و جایگزینی مدنظر باشد.
5- تدوین، تنظیم و تایید قرارداد مطابق جداول حقوقی مصوب توسط طرفین قرارداد در برگه های قرارداد رسمی انجمن صنفی.
6- مراجعه به نظام دامپزشکی و تکمیل پرونده مدنظر شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان شامل پرونده ارزشیابی، امتیازبندی و …
7- کپی و اصل کارت مهلت دار نظام دامپزشکی.
8- فیش واریزی شهریه سالیانه انجمن صنفی به حساب شماره 5422113738 نزد بانک ملت.
9- ارایه قرارداد تنظیم شده و تایید شده طرفین قرارداد که به تایید شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان رسیده باشد .
10- قرارداد و جدول حقوقی سال گذشته.

توسط admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *