معرفی سرپرست جدید اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

دکتر وحیدرضا خامسی پور به عنوان سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان؛ این تودیع و معارفه که در یک جلسه با حضور همکاران اداره کل  و در محل سالن جلسات تشکیل شده بود، دکتر موحدی ضمن تقدیر از دکتر عبدالرضا مرادی بواسطه جدیتی که در انجام مسئولیت های محوله داشت، افزود: ایده های جدید در راستای افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه و شناخت بیشتر دامپزشکی از شاخصه های دوران مسئولیت دکتر مرادی بود که بواسطه اقدامات شاخصی که انجام دادند، اداره نظارت بر بهداشت عمومی استان اصفهان جزو برترین ها در نظارت بر تولید و عرضه فرآورده های خام دامی قرار دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان در ادامه با اشاره به توانایی های دکتر خامسی پور در اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی تصریح کرد: دکتر خامسی از کارشناسان مسلط، صاحب نظر و جدی در مباحث بهداشت عمومی می باشد که با توجه به سوابق فعالیتی که در بخش خصوصی و شناخت صحیحی که از شرایط کاری مسئولین فنی و بازرسین بهداشتی دارند می توانند مدیریت مناسبی انجام دهند و خلا عدم حضور دکتر مرادی را بخوبی جبران نماید.

دیدگاهتان را بنویسید