با در نظر گرفتن امکانی جدید در سایت اعضای سایت می توانند مقالات علمی، پژوهشی  و … خود را از طریق فرم پیوست در برگه مربوط ارسال نمایندتا پس از تایید به نام خود ارسال کننده در سایت جهت استفاده عموم انتشار یابد . البته در صورت صلاحدید و نظر نویسنده امکان محدودیت نمایش برای اعضا و غیر اعضا وجود دارد.

[maxbutton id=”2″]