اطلاعیه کمیته استانی رتبه بندی و تائید صلاحیت مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی – فراخوان تکمیل پرونده رتبه بندی و تائید صلاحیت

قابل توجه کلیه مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان

با توجه به مصوبات اولین جلسه کمیته استانی رتبه بندی و تائید صلاحیت مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی و بنابر گزارش روابط عمومی شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان، ضروری است همکاران گرامی از تاریخ انتشار این آگهی (بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۹۸) به مدت ۲ هفته نسبت به پیگیری و تکمیل نمودن پرونده رتبه بندی خود به دبیرخانه شورای نظام دامپزشکی استان مراجعه نمائید .

دیدگاهتان را بنویسید