ارسال مقاله و نشر در تارنمای انجمن

در این ویژگی اضافه شده به تارنمای انجمن اعضای سایت می توانند با ورود به صفحه ارسال نوشته (لینک روبرو)کاربران نسبت به تنظیم مقاله (شامل موضوع، ساختار و…) و ارسال آن اقدام نمایند.
توجه داشته باشید لازمه ارسال مقاله به نام کاربران مستلزم عضویت در سایت می باشد و در صورت عضویت دسترسی به برگه مذکور امکان پذیر است.
ارسال نوشته بصورت خودکار و البته پس از تایید مدیریت سایت انجام گرفته و با عکس و مشخصات مورد نظر کاربر در دسترس قرار خواهد گرفت. مشخصات خود را در کاربرگ (پنل کاربری) به روز رسانی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید