رویکرد قاطع شورای جدید نظام دامپزشکی استان اصفهان در حل مشکلات صنفی دامپزشکان استان/نشست مشترک اعضای شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان و نمایندگان انجمنهای صنفی

جلسه دوره ای شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان در روز چهارشنبه بیست و پنجم دیماه ۱۳۹۸ بصورت مشترک با شرکت نمایندگان انجمنهای صنفی دامپزشکی استان صفهان در دفتر ریاست شورای نظام دامپزشکی برگزار گردید . در این جلسه نمایندگان انجمنهای صنفی دامپزشکی، درمانگاهها، داروخانه ها، آزمایشگاه ها،مسئولین فنی و بهداشتی و کاردانهای دامپزشکی حضور داشتند […]

Continue Reading