دسترسی به فرم پیش ثبت نام انجمن صنفی از طریق سایت انجمن

جهت دسترسی به فرم پیش ثبت نام جشن از طریق یکی از لینکهای زیر اقدام فرمایید . توجه داشته باشید این جشن ویژه اعضای فعال انجمن صنفی مسئولین فنی و ناطرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان می باشد . http://www.anjomanvet.ir/wp-admin/admin-ajax.php?action=frm_forms_preview&form=anjomanform&theme=1 http://www.anjomanvet.ir/wp-admin/admin-ajax.php?action=frm_forms_preview&form=anjomanform

Continue Reading