نتایج انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان

گزارش کانال رسمی سازمان نظام دامپزشکی کشور در خصوص نتایج استان اصفهان به شرح زیر اعلام گردید . ✅نتایج انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان 🔹درصد مشارکت: ۶۱٫۷ ۱️⃣ آقای دکتر عبدالرضا مرادی ۲۷۷ رأی ۲️⃣ آقای دکتر محمد کشتکار ۲۶۹ رأی ۳️⃣ آقای دکتر فرهاد حکیمانه ۲۶۴ رأی ۴️⃣آقای حمید نصیری جونقانی ۲۲۵ رأی […]

Continue Reading