بیانیه انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان به جهت حماسه بزرگ ۲۳ اذر ماه ۹۷

ه نام آنکه هنر راآفرید، انسان را به زیور تلاش آراست، و قلب‌ها را به نعمت مهر و خدمت و ادب بهم نزدیکتر ساخت .و درود برآنانکه در روز ۲۳ آذرماه با حضور خویش در پای صندوقهای رای نشان دادند که فارغ از کلام و خالی از احساس، قلم خویش بر راه شایسته سالاری و […]

Continue Reading