اطلاعیه تور طبیعت گردی و پرنده نگری

اطلاعیه تور طبیعت گردی و پرنده نگری ویژه همکاران گرامی و اعضای محترم انجمن صنفی مسئولین فنی وناطرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان با توجه به فصل مناسب رصد پرندگان و بر اساس طرح و برنامه انجمن در خصوص برگزاری تورهای طبیعت گردی خانوادگی اعضای انجمن ، توسط یکی از موسسات طبیعت گردی و ایرانگردی استان […]

Continue Reading