فراخوان مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی کشتارگاههای طیور استان اصفهان

بر اساس گزارش روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان از همکاران شاغل در کشتارگاههای طیور دعوت می شود، تا بر اساس مراحل ذکر شده در اطلاعیه های قبلی، جهت عقد قرارداد به انجمن مراجعه نمایند.

Continue Reading