الزام طی دوره کارآموزی و بازآموزی در جهت اعتلای جایگاه فنی و توانمندی علمی شاغلین به مسئولیت و نظارت بهداشتی دامپزشکی / جلسه نهایی تدوین آیین نامه کارآموزی و بازآموزی نظارت بهداشتی دامپزشکی

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان، آخرین جلسه بررسی و تدوین آيين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي استان اصفهان در محل اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در حضور زیاست محترم این اداره برگزار گردید . مطابق روال معمول این جلسات در ابتدای […]

Continue Reading