لزوم تشکیل و تسریع در فعالیت کمیته ماده ۱۹ استان اصفهان / جلسه مشترک بررسی تدوین دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ در سال ۱۳۹۷

طی جلسه ای در روز یکشنبه مورخه نهم اردیبهشت ماه ۹۷ جلسه مقدماتی تدوین مراحل اجرایی دستورالعمل ماده ۱۹ و تعیین میزان افزایش و تغییر در قرارداد مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان، با حضور دکتر کشتکار معاونت محترم سلامت اداره کل، دکتر خامسی پور ریاست محترم اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره […]

Continue Reading