واکنش انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان به نامه اخیر رئیس انجمن کشتارگاه‌های دام سراسر کشور

به نام خدا قدم باید اندر طریقت نه دم که اصلی ندارد دم بی‌قدم بزرگان که نقد صفا داشتند چنین خرقه زیر قبا داشتند سایت وزین و محترم حکیم مهر با توجه به انتشار نامه ای از جناب آقای حسین مرادی به عنوان رئیس انجمن کشتارگاه‌های دام کشور به آقای موافق قدیری (که البته عنوان […]

Continue Reading