کتاب جامع آناتومی اسب

Horse Movement,Structure,Function and Rehabilition

نوینسدگان:الکس مک کنا و گیل ویلیامز در آگوست ۲۰۱۴

برای دانلود کتاب آناتومی جامع اسب کلیک کنید

انگل شناسی دامپزشکی

 Veterinary Parasitology

Gregory V.Lamann

برای دانلود کتاب انگل شناسی دامپزشکی کلیک کنید

بیماری های عفونی پرندگان وحشی

Infectious Disease of Wild Birds

Nancy J.Thomas.D.Bruce Hunter,CarterT,Atkinson

برای دانلود بر روی همین لینک کلیک کنید

پیشگیری و درمان بیماری های ماهی

Prevention and Treatment of Fish Disease

برای دانلود کتاب پیشگیری و درمان بیماری های ماهی کلیک کنید

تاثیر دارو های دامپزشکی در محیط زیست

Veterinary Medicines in the Environment

برای دانلود کتاب تاثیر دارو های دامپزشکی بر محیط زیست کلیک کنید.

اطلس رنگی تشخیصی میکروبیولوژی

color atlas of diagnostic microbiology

برای دانلود این فایل پی دی اف کلیک کنید