درباره ی انجمن

اهداف انجمن

۱- تلاش در جهت معرفی شئون حرفه ای و جایگاه خدمات بهداشتی و پیشبرد و اصلاح بهداشت و سلامت عمومی جامعه
۲- تلاش درجهت تحقیق اهداف سازمان نظام دامپزشکی کشور
۳- تهیه و تنظیم و ارائه‌ی نظرات برای طرح قوانین و آئین نامه های مقتضی به منظور تکمیل مقررات مربوط به مسائل بهداشتی دامپزشکی و تسلیم به مراجع مسئول و همفکری و همراهی در طی مراحل تصویب و اجرای آنها
۴- همکاری با وزراتخانه ها و سسازمان های آجرائی کشور، دانشکده های دامپزشکی،بهداشت،صناهیع تهیه، تولید و توزیع مواد پروتئنین خام دامی ، در راستای اهداف آنجمن و ارائه پیشنهادات در جهت حل مشککلات بهداشتی دامپزشکی
۵- تقویت روح هماهنگی و همکاری بین صاحبان  مختلف دامپزشکی و انجمن ها‌ی مربوطه
۶- تلاش در جهت ایجاد ارتباط هرجه بیشتر بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان مواد پروتئنین خام دامی به منظور تامین بهداشت از تولید به مصرف
۷- تشکیل همایش های علمی، برگزاری جلاسات بحث و سخنرانی در مورد مسائل بهداشتی دامپزشکی
۸- تشکیل صندوق قرض الحسنه و تعاونی های چند منظوره
۹- فراهم نمودن برنامه های باز آموزی و نوآموزی مستمر مسئولین و بازرسین بهداشتی دامپزشکی
۱۰- تنظیم و تائید قردادهای منعقده بین کارفرمایان و مسئولین فنی بهداشتی بر اساس ضوابط و دستور العمل های سازمان دامپزشکی کشور
۱۱- انتشار بولتن انجمن با رعایت موازین قانونی