آموزش مجازی

آشنایی با بیماری لمپی اسکین از دکتر فرهاد کیانی    دانلود

مروری بر ماهی های صید شده در جنوب  از دکتر یاسر کارگر  دانلود

بحث مقایسه ای ماهی های جنوب از دکتر یاسر کارگر   دانلود

آشنایی با بیماری مشمشه از دکتر محمد رضا جعفریان   دانلود

اندیکاتورهای کیفی فراورده های غذایی از دکتر علی گیلانی    دانلود

آشنایی با انواع پنیر و روش تهیه آن از دکتر علی گیلانی   دانلود

کنترل کیفی آبزیان از صید تا عرضه از مهندس عباس حسینی   دانلود

آشنایی با تب کریمه کنگو از دکتر محمدرضا جعفریان صدیق    دانلود

آشنایی با تب کریمه کنگو از دکتر کیانی    دانلود