بلاگ

آغاز فرآیند انعقاد قراردادهای همکاران

اخبار انجمن

با درود به همکاران عزیز با توجه به آغاز روند ثبت و انعقاد قراردادهای مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی عضو انجمن، باستحضار می رسانند که همکاران محترم که قصد انجام مراحل عقد قرارداد دارند مدارک ذکر شده در تصویر زیر را همراه با اسکن مدارک زیر آماده نمایند تا در هنگام مراجعه مطابق تقویم […]

آغاز ثبت نام تکمیلی جشن بزرگ خانوادگی انجمن صنفی

اخبار انجمن

با درود به به همکاران گرامی با توجه به نزدیکی زمان برگزاری جشن باستحضار میرساند مرحله پایانی ثبت نام جهت حضور در جشن خانوادگی دامپزشکی انجمن صنفی با شرایط زیر اعلام می گردد متمنی است جهت احتراز از هرگونه سردرگمی و جلوگیری از تضییع حق خود شرایط را بصورت کامل مطالعه نموده و نسبت به […]